Station 24 karakteristike

Svakom korisniku pristupamo individualno i kreiramo ponudu po organizaciji i segmentima. Želimo da isporučimo najoptimalnija rješenja koja će vaš posao podići za stepenicu više!

Probaj besplatno
bottom-border-background

Sigurnosne karakteristike

station24-cloud Cloud
Podaci se pohranjuju na Cloud-u, zbog čega i prilikom povremenih prekida internet veze, trenutne operacije mogu da se završe jednako brzo i neometano, a uneseni podaci ostaju u sistemu.
station24-backup Backup
Uz redovni backup smanjena je mogućnost gubljenja vaših podataka. Backup baze podataka klijenta sprovodi se na svakih tri sata i sa time se umanjuje mogućnost gubljenja ili ugrožavanja podataka.
station24-signin Sign in
Pomoću funkcija poput zaštite lozinkom, veza koje ističu i dozvola za preuzimanje možete osigurati da dijeljene datoteke ostanu tamo gdje trebaju. Station 24 zahtijeva dvostruki sign in sa kojim se obezbijeđuje još jedan nivo sigurnosti, koji je vezan za pristup samom softveru.
station24-data-safety Bezbjednost podataka
Svi podaci skladište se u LANACO Data Centru izgrađenom prema najvišim svjetskim standardima sa najvišim nivoom kategorizacije bezbjednosti Tier 4, koji garantuje maksimalan kvalitet usluge.
station24-encryption Enkripcija
Šifriranjem podataka u transportu obezbjeđuje se dodatna sigurnost vaših podataka. Podaci od servera do klijenta zaštićeni su upotrebom SSL sertifikata za bezbjedni transport podataka.
station24-disaster-recovery Disaster recovery
Oporavak od katastrofe (DR) glavni je stub u procesu kontinuiteta svakog poslovanja. Sa detaljnim kreiranjem plana za oporavak od katastrofa, pružamo vam smjernice na moguće neželjene situacije, odnosno prevenciju istih.
hero-bottom-images

Fleksibilan za vlasnika, jednostavan za svakog korisnika!

Kontaktirajte prodaju
station24-mobile-and-tablet-screen
hero-bottom-images

Tehničke karakteristike

station24-implementation Implementacija
Station 24 softver za ugostiteljstvo se implementira brzo i jednostavno. Za instalaciju vam nije potrebna tehnička podrška. Koristi se direktno iz bilo kojeg dostupnog web pretraživača.
station24-integration Backup
Station 24 može funkcionisati samostalno ili povezan sa drugim softverima iz naše SaaS ponude kao i softverima za komunikaciju sa fiskalnim uređajima.
station24-import Import podataka
Softver nudi mogućnost importa dokumenata u Excel formatu koje korisnici dostavljaju u skladu sa svojim zahtjevima.
station24-update Update
Korisnike blagovremeno obavještavamo o izvršenim poboljšanjima i učinjenim izmjenama na softveru bez prekida rada i novčane naknade.
station24-os Operativni sistemi
Station 24 moguće je povezati sa različitim uređajima: Mikroelektronika(P1000, Hybrid, MEK20), Digit (PP1X, PartnerMaloprodaja, Veleprodaja), Galeb (FP550Plus, Gp550, Fp550, GalebGp100), HCP(P2DS), IntRaster (FP600, DP35), Tring, EI (Colibri, Partner), GenekoFP200, NCR.

Testirajte Station 24 besplatno!

Zatražite demo verziju koja vam omogućava pristup svim funkcionalnostima softvera na period od 30 dana.

Probaj besplatno

Testirajte Station 24 besplatno!

Zatražite demo verziju koja vam omogućava pristup svim funkcionalnostima softvera na period od 30 dana. Naš stručni tim Vam stoji na raspolaganju za besplatnu demonstraciju i konsultacije u vezi sa korištenjem softvera.

+38751243777

When visiting our website, we use cookies that allow user identification. Cookies are small files that are temporarily stored and do not contain personal information, so your privacy is protected. By continuing to browse the site, you agree to this use and accept the Privacy Policy for our website, by which you consent to the processing of personal data in accordance with this Policy, which is available at the following link: Privacy policy